Bezoekadres
Verburghlaan 24a
2685 SZ Poeldijk

+31 (0) 174 725 350
info@looijeuitzenden.nl
K.v.K. 64759601

Ons Beleid
Discriminatie in welke vorm dan ook is niet acceptabel, elke persoon heeft zijn waarde ongeacht Leeftijd, Godsdienst, Politieke achtergrond, Levensovertuiging, Geslacht, Seksuele geaardheid, Nationaliteit en Afkomst of handicap.

Vragen en klachten voor Medewerkers binnen Looije Uitzenden die discriminatie ervaren of signaleren, kunnen klachten indienen bij de desbetreffende Jobcoach zij behandelt klachten objectief.