Veel gestelde vragen

De kans bestaat dat je na het bekijken van onze website nog met vragen zit. Wij hebben de meest gestelde vragen hieronder opgesomd en beantwoord.

Staat jouw antwoord er niet tussen? Stel dan je vraag telefonisch. Onze dames van de werving staan voor jou klaar!

Ik ben werkzoekende en wil mij graag inschrijven. Wat moet ik doen?

Je kan je op verschillende manieren inschrijven bij Looije Uitzenden:

  1. Een open sollicitatieformulier invullen op onze website
  2. Solliciteren op een vacature
  3. Langs komen naar ons kantoor in Maasdijk (maak van tevoren een afspraak)

Na inschrijving nemen wij zo snel mogelijk contact met je op zodra wij een passende functie je kunnen bieden.

Welke documenten heb ik nodig voor de inschrijving?

Om je volledig in te kunnen schrijven hebben we onderstaande documenten van je nodig:

  • Geldig en onbeschadigd Europees ID bewijs/ paspoort
  • Bankpas of een document ter bevestiging van de toekenning van het rekeningnummer in Euro
  • Uitdraai inschrijving RNI (BSN)
  • Certificaten/ Rijbewijs (indien van toepassing)

Ik heb problemen met inloggen in Flexportal. Wat nu?

Mocht je je wachtwoord vergeten zijn of niet kunnen inloggen neem contact met ons op via de e-mail: Jobcoach@looijegroup.com. Vermeld duidelijk je naam, achternaam en geboortedatum. Je krijgt van ons een nieuwe link waarmee je je wachtwoord kan herstellen.

Wanneer krijg ik mijn salaris als ik bij Looije Uitzenden werk?

Wij betalen iedere vrijdag het salaris van de voorgaande week uit. In nagenoeg alle gevallen heb jij het salaris op vrijdag op je rekening.

Ik begrijp mijn loonstrook niet

Op elke loonstrook staan verschillende componenten die betrekking hebben tot jouw salaris.

Mijn uren kloppen niet, wat nu?

Probeer ter alle tijden jouw uren voor eigen administratie te noteren. Hou a.u.b. rekening mee dat de pauzes niet betaald worden. Mochten je uren niet kloppen geef concreet aan wat er volgens jou niet klopt (bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren). Dit kan per e-mail naar: salaris@logisitcteam.nl. Als je gelijk hebt zal er zo snel mogelijk een correctie worden gemaakt bij de eerst volgende verloning.

Hoeveel belasting moet ik betalen over mijn loon?

Dit verschilt echt per persoon. Het hangt af van onder meer je inkomen en vermogen. Er gelden in Nederland belastingschijven met verschillende tarieven. Loonheffing wordt berekend over je gewerkte uren. Een bijzonder tarief wordt berekend op het moment dat er een “ bijzondere” beloning plaatsvindt. Denk aan bijvoorbeeld een bonus, prestatie toeslag, afrekening van de reserveringen etc.

Hoe betaal ik de huisvesting?

De kosten voor de huisvesting worden op jouw salaris ingehouden.

Wat is een ET-regeling?

ET- regeling (Extraterritoriale kosten) dit is een fiscale regeling die het mogelijk maakt om werknemers die in het buitenland wonen (bijvoorbeeld Polen) en tijdelijk in Nederland werken, een belastingvrije vergoeding te geven. Een flexwerker ziet dan af van een stukje belast loon en krijgt in ruil daarvoor een belastingvrije vergoeding.

Om gebruik te kunnen maken van de ET-regeling, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, waarover u tijdens de registratie wordt geïnformeerd.

Wanneer worden mijn reserveringen uitbetaald?

  • Uitbetaling van het vakantiegeld gebeurt wekelijks met uitbetaling van het loon (elke week);
  • Uitbetaling van de vakantie uren wordt uitbetaald tijdens het verlof of na uitdiensttreding;
  • Uitbetaling na uitdiensttreding vind plaats na 6 weken nadat je uit dienst bent gegaan;

Ik ben ziek. Wat moet ik doen?

Ben je ziek en niet in staat om te werken? Dat kan helaas gebeuren. Bij Looije Uitzenden hebben wij duidelijke regels en afspraken over ziek melden en verzuim. Wanneer jij ziek bent, dien jij je als volgt ziek te melden:

Stap 1: Je meldt je persoonlijk af voor aanvang van de werkzaamheden door een sms te sturen naar de calamiteitenlijn van Looije Group.
Telefoonnummer: 06-10913082. Je vermeld in je sms: je naam, het bedrijf waar je werkzaam bent en de starttijd.

Stap 2: Daarna meldt je je persoonlijk ziek door te bellen naar Looije Uitzenden, vanaf 8.00 uur en voor 9.30 uur, op telefoonnummer: 0174-503379.

Let op! Je behoort je bij Looije Uitzenden altijd persoonlijk, via telefonisch contact, ziek te melden. Wanneer je dit niet doet, wordt jouw ziekmelding niet in behandeling genomen. Een ziekmelding per sms of WhatsApp wordt niet als rechtsgeldige melding aangenomen.
Verlofaanvragen tijdens ziekte worden alleen na een persoonlijk gesprek aangenomen.

Stap 3: Looije Uitzenden neemt dezelfde dag nog contact met je op.

Na deze stappen, maken wij afspraken over de verdere begeleiding. Het is belangrijk dat jij je altijd aan de afspraken houdt! Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld en dat zowel wij als Acture ten allen tijde de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) respecteren.

Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik ziek ben?

Werknemer moet weten dat de eerste ziekte dag niet wordt betaald (wachtdagen).

Bij loondoorbetaling vanuit de werkgever wordt het ziektegeld berekend op basis van het rechtsvermoeden van 13 kalenderweken voorafgaand aan de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

Gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid heeft werknemer recht op 90% van het feitelijk uurloon met een minimum van 100% van het wettelijk minimumloon. Na 52 weken arbeidsongeschiktheid wordt er 80% van het uurloon (minimaal wettelijk minimumloon per uur) aan ziektegeld betaald.

Als je vragen hebt met betrekking tot de uitbetaling van het loon tijdens et ziekte ga naar Ziek en verzuimprocedure

Hoe kan ik een werkgeversverklaring aanvragen?

Om werkgeversverklaring aan te vragen stuur een e-mail naar: salaris@logisticteam.nl . Vermeld duidelijk je naam, achternaam en geboortedatum. Je krijgt een reactie binnen 5 werkdagen.

Hoe kan ik mijn gegevens zoals; adres, telefoonnummer etc. wijzigen?

Je gegevens kan je op twee manieren aanpassen. Je kan zelf je gegevens in Flexportal aanpassen of stuur naar ons een e-mail naar Jobcoach@looijegroup.com. Vermeld je naam, achternaam en laat ons weten wat we voor je moeten aanpassen en per welke datum.

Ik heb een tijd niet gewerkt, loopt de telling binnen het fasensysteem gewoon door?

Ga je na een onderbreking van 26 weken of langer weer werken via het uitzendbureau? Dan begint de telling opnieuw vanaf het begin van fase 1. Zit je in fase 3 en heb je korter dan 26 weken niet gewerkt? Dan val je terug naar het begin van fase 3.

Ik heb geen verzekeringspas/zorgpolis gekregen. Hoe kan ik deze alsnog krijgen?

Stuur een e-mail naar Jobcoach@looijegroup.com met verzoek om een zorgverzekeringspolis naar jouw te mailen. Let op. Het e-mail adres moet bij ons in het systeem bekend zijn. Vergeet niet je naam, achternaam en geboortedatum te vermelden. Je krijgt van ons een polis via de e-mail terug.

Waar/hoe kan ik verlof aanvragen?

Verlof vraag je via Flexportal aan. Je krijgt een bevestiging. Nadat jouw aanvraag is verwerkt, krijgt je een e-mail dat de verlofstatus gewijzigd is. Als je vervolgens inlogt in de portal, zie je dat de status is veranderd van “ wachten” naar “geaccordeerd” of “ afgekeurd”.

Wanneer bouw ik pensioen op?

Jij bouwt je pensioen op vanaf het moment dat je langer dan 8 weken voor ons hebt gewerkt en 21 jaar of ouder bent.